Mikä on Sompala-Seura ry ja ketkä ovat sen jäseniä?

  Sompala-Seura ry on perustetu vuonna 1970 hoitamaan Sompalan kurssi ja leiritoimintaa. Vuonna 1971 myös itse tila siirtyi Sompala-Seura ry:n hallintaan.

 Sompala-Seura ry:n vuosikokous pidetään keväisin yhdysmiespalaverin yhteydessä.

 Sompala Seura ry:n sääntöjen 2§:n mukaan:

  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sosiaalista, karitativista ja humanitääristä toimintaa. Yhdistyksen pääasiallisina toimintamuotoina ovat aistivammaisten, invalidien, vanhusten, sotainvalidien, sotaveteraanien, orpojen ja leskien huolto ja virkistystoiminta sekä lomanvieto mahdollisuuksien edistäminen.